logo

Dobrodošli

Pojam "pružanje nege osobama" je zvaničan i zakonit naziv delatnosti negovatelja u Austriji. Izrazi poput "24-časovna nege" ili "Briga tokom celog dana" su uobičajeni u ovoj branši, ali ne odgovaraju zakonski dozvoljenom nazivu i daju iskrivljenu sliku o radnom vremenu, pauzama za odmor i dozvoljenim aktivnostima negovateljica i negovatelja. Integracija i širenje zakonitog pojma brige o osobama u jeziku trebalo bi da doprinesu boljem razumevanju profesije i, prema tome, da zaštite negovateljicu/negovatelja od eksploatacije na radnom mestu. Zbog toga IG24 izričito koristi jedini tačan i zakonit naziv ove profesije - pružanje nege osobama.

Napomena: Imajte na umu da, uprkos pažljivom istraživanju i redovnom ažuriranju, svi sadržaji ove veb stranice imaju isključivo informativni i neobavezujući karakter i ne sadrže pravne savete ili pravne usluge. Pravni savet u pojedinačnom slučaju ne može se zameniti ovim! Iz navedenih razloga, ne postoji odgovornost za tačnost ili potpunost informacija na ovoj veb stranici.