logo
Back

Penzija

AUslovi za ostvarivanje penzija u Austriji su:

  1. Starosna granica za penzionisanje: Žene sa navršenih 60 godina života i muškarci sa navršenih 65 godina života.

Napomena!

Starosna granica za penzionisanje žena će postupno rasti sa 60 na 65 godina od 2024. godine (ovim su pogođene žene rođene posle 1. januara 1964; starosna granica za žene rođene nakon 30. juna 1968. godine iznosi 65 godina).

2. Minimalno vreme osiguranja: iznosi u osnovi 15 godina za osiguranike rođene posle 1. januara 195510 . godine. Minimalno vreme osiguranja smatra se ispunjenim i kada na referentnom danu (danu kada se proverava pravo na penziju) postoji najmanje 180 osiguranih meseci (od toga najmanje 84 meseca iz radne delatnosti).

Visina penzije zavisi od dužine vremena osiguranja i visine uplaćenih doprinosa.