logo

Добре дошли в нашия уебсайт!

Терминът „лично асистентство“ (на немски “Personenbetreuung”) е официалното и законово описание на дейността на личните асистенти в Австрия. Въпреки че термини като „24-часова грижа“ или „денонощна грижа“ са често срещани в бранша, те не отговарят на законно разрешеното наименование и дават изкривена картина на работното време, почивките и разрешените дейности от страна на личните асистент(к)и. Интегрирането и разпространението на законовия термин на личното асистентство в езика следва да допринесе за по-доброто разбиране на професията и следователно за защита на личните асистент(к)и от експлоатация на работното място. Затова IG24 изрично използва единственото правилно и законно описание на тази професия – лични асистент(к)и.

Забележка: Моля, имайте предвид, че въпреки внимателното проучване и непрекъснатото актуализиране, цялото съдържание на тази уебстраница е с изключително информативен и необвързващ характер и не съдържа никакви правни съвети или правни услуги. Правната консултация не може да бъде заместена! Поради посочените причини не се носи отговорност за точността или пълнотата на информацията на тази уебстраница.