logo

Vitajte!

Pojem "opatrovanie osôb" je v Rakúsku oficiálnym a legálnym termínom pre prácu opatrovatelieka opatrovateľov. Pojmy ako "24-hodinová starostlivosť" alebo "nepretržitá starostlivosť" sú v tejto pracovnej oblasti bežné, ale nezodpovedajú zákonom povolenému pomenovaniu a vytvárajú skreslený obraz o pracovnom čase, prestávkach na odpočinok a povolených činnostiach opatrovatelieka opatrovateľov.

Začlenenie a rozšírenie právneho pojmu opatrovanie osôb do praktického používania v bežnej reči by malo prispieť k lepšej informovanosti o tejto profesii a následne k ochrane opatrovateliek a opatrovazeľov pred vykorisťovaním na pracovisku.

IG24 preto výslovne používa jediný správny a legálny termín pre túto profesiu, a tým je opatrovanie osôb.

Poznámka: Upozorňujeme, že napriek dôkladným rešeršiam a neustálej aktualizácii má celý obsah tejto webovej stránky výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Neobsahuje a nezahŕňa právne poradenstvo ani právne služby. Nenahrádza právne poradenstvo v jednotlivých konkrétnych prípadoch! Z uvedených dôvodov sa za správnosť a úplnosť informácií na tejto webovej stránke nenesie žiadna zodpovednosť.